راهکاران ابری

درخواست مشاوره

مهم نیست کسب و کار‌تان در چه اندازه‌ای است، با استفاده از سبد جامع و یکپارچه محصولات همکاران سیستم (ERP)، می‌توانید همه فرایند‌های سازمان از مالی، انبار و تدارکات، فروش و پخش و دیگر فرایندها را با هزینه‌ای به صرفه، مدیریت کنید. با استفاده از این راهکار، ارتباط بین واحدهای سازمان بیشتر و دقیق‌تر می‌شود، دوباره کاری‌ها کاهش می‌یابد و البته نیازی به تجهیز و نگهداری از زیرساخت هم ندارید.

راهکاران ابری مجموعه‌ای از نرم افزارهای حسابداری و مالی، فروش، پخش، خرده‌ فروشی، منابع انسانی، مدیریت تولید، حسابداری مدیریت، انبار و تدارکات و هوشمندی تجاری است. این راهکار متناسب با شرکت‌هایی است که فرایندهای پیچیده‌تری دارند و به سیستمی انعطاف پذیر برای پوشش نیازهای خاص شرکت نیاز دارند.

چرا از راهکار یکپارچه همکاران سیستم استفاده کنیم؟

هزینه‌‌های کسب‌و‌کارتان را کاهش دهید

بیش از 90 درصد از مشتریان، حذف هزینه‌های تامین و نگهداشت زیرساخت را مهم‌ترین مزیت
راهکاران ابری می‌دانند.

چابکی سازمان را افزایش دهید

بیش از 85 درصد از مشتریان، معتقدند با استفاده از راهکاران ابری، دسترسی به سیستم و
اطلاعات سازمانی ساده‌تر شده است.

امنیت اطلاعات را افزایش دهید

بیش از 50 درصد از مشتریان معتقدند با به‌کارگیری راهکاران ابری سطح بالاتری از امنیت را
تجربه می‌کنند.

سیستم‌های راهکاران ابری

مالی
فروش
انبار تدارکات
پخش
بهای تمام شده
خرده فروشی
سرمایه انسانی
هوش تجاری

نرم افزارهای حسابداری و مالی ابری

به کمک نرم ‌افزارهای حسابداری ابری راهکاران ابری، می توانید فرایندهای دستی مالی را اتوماتیک کنید، دوباره‌کاری و خطا‌های کاربری کم‌تری داشته باشید و با امنیت بالا و به‌سادگی به اطلاعات مالی یکپارچه دسترسی پیدا کنید. نرم افزار حسابداری ابری راهکاران ابری دارای 5 سیستم است که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شوید.

نرم افزارهای حسابداری و مالی ابری شامل سیستم‌های زیر است:

  • نرم افزار دفترکل ابری
  • نرم افزار دریافت و پرداخت ابری 
  • نرم افزار دارایی ثابت ابری
  • نرم افزار تسهیلات مالی ابری
  • نرم افزار صورت‌های مالی