خدمات حسابداری

نگرش هوشمند ایرانیان

خدمات حسابداری نگرش هوشمند ایرانیان

خدمات مالی

خدمات مشاوره

خدمات مالیاتی

خدمات حسابداری نگرش هوشمند ایرانیان

جایگاه نگرش هوشمند ایرانیان

امروز با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت این موسسه سرمایه خود را به بیش از هزار برابر افزایش داده و افتخار دارد با سازمانها و شرکتهای کوچک ، متوسط و بزرگ در بیشتر صنایع همکاری می نماید و در سبد خدمات خود از آموزش و خدمات مالی تا ارائه نرم افزارهای مالی و مدیریت با بهترین کیفیت از دیدگاه مشتریان خدمات خود را ارائه نموده است.
رضایت مشتریان 85%
کیفیت خدمات 90%
سبد خرید