X
تاریخ ایجاد:1398/09/10 04:03:00 ب.ظ
تعداد بازدید:325

نسبت های فعالیت - نسبت گردش سرمایه جاری

گردش سرمایه جاری به شرح زیر تعیین می شود :

   سرمایه در گردش   /    فروش خالص      =  گردش سرمایه جاری   

        نسبت فوق نشان می دهد که سرمایه در گردش چگونه در مسیر فروش بکار رفته است. وقتی نسبت در مقایسه، عادی و معمولی جلوه کند توجه زیادی به آن نمی شود منتها اگر بطور استثنائی بالا باشد و یا در مقام سنجش با گذشته خود شرکت و یا با استاندارد صنعت مربوط اختلاف زیادی را نشان دهد، اهمیت پیدا می کند.

وقتی نسبت بالا است اگر افزایش فروش سبب آن نباشد مسلماً سرمایه در گردش کمبود و در نتیجه سرعت پیدا کرده است. در این حال، شرکت اتکای زیادی به استفاده از اعتبارات کوتاه مدت پیدا می کند و به محض اینکه کوچکترین دگرگونی نامطلوب در امور بازرگانی پیدا شود این نوع موسسه در مخمصه می افتد و بستانکاران آن هم صدمه می بینند.

      در بررسی کفایت سرمایه در گردش باید به اعتبارات کوتاه مدت، اضافه برداشت از حساب های جاری در بانک ها و استقراض از کسانی که رابطه نزدیک با موسسه دارند توجه مخصوص کرد. ضمناً وقتی رقم اسناد پرداختنی زیاد باشد قائدتاً باید حساب های پرداختنی یا بستانکاران مانده کمی نشان دهد.


گردش سرمایه جاری به شرح زیر تعیین می شود :

   سرمایه در گردش   /    فروش خالص      =  گردش سرمایه جاری   

        نسبت فوق نشان می دهد که سرمایه در گردش چگونه در مسیر فروش بکار رفته است. وقتی نسبت در مقایسه، عادی و معمولی جلوه کند توجه زیادی به آن نمی شود منتها اگر بطور استثنائی بالا باشد و یا در مقام سنجش با گذشته خود شرکت و یا با استاندارد صنعت مربوط اختلاف زیادی را نشان دهد، اهمیت پیدا می کند.

وقتی نسبت بالا است اگر افزایش فروش سبب آن نباشد مسلماً سرمایه در گردش کمبود و در نتیجه سرعت پیدا کرده است. در این حال، شرکت اتکای زیادی به استفاده از اعتبارات کوتاه مدت پیدا می کند و به محض اینکه کوچکترین دگرگونی نامطلوب در امور بازرگانی پیدا شود این نوع موسسه در مخمصه می افتد و بستانکاران آن هم صدمه می بینند.

      در بررسی کفایت سرمایه در گردش باید به اعتبارات کوتاه مدت، اضافه برداشت از حساب های جاری در بانکها و استقراض از کسانی که رابطه نزدیک با موسسه دارند توجه مخصوص کرد. ضمناً وقتی رقم اسناد پرداختنی زیاد باشد قائدتاً باید حساب های پرداختنی یا بستانکاران مانده کمی نشان دهد.

 

اطلاعات تماس

09032672090 ، 09022672090 ، 09022682090

تمامی شماره ها دارای واتس آپ و تلگرام میباشند

جهـت کسب اطلاعـات حامی حسابدار حرفه ای از طریق بارکد زیر اقدام نمایید

شبکه های اجتماعی:

فیس بوک اینستاگرام info@negareshhi.com

دی ان ان