X
تاریخ ایجاد:1398/09/10 04:03:00 ب.ظ
تعداد بازدید:10262

نسبت های فعالیت - نسبت گردش کالا

در بحث نسبت ها، با رعایت اختصار، کالا را مترادف موجودی جنسی بکار می بریم و به این تعبیر شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده می شود و ملزومات تولید را هم در بر می گیرد. بهترین راهی که می توان به وضع کالا پی برد تعیین (دفعات) گردش کالا است. دفعات گردش کالا به ترتیب زیر می آید:

1- در ابتدا متوسط موجودی کالا را در سال تعیین می کنیم:   

                              2  /     (  موجودی پایان سال + موجودی اول سال  = متوسط کالا 

           2- سپس دفعات گردش کالا به قرار زیر محاسبه می شود: 

متوسط موجودی کالا /  (بهای تمام شده کالای فروش رفته )= دفعات گردش کالا

3-آنگاه دوره گردش کالا برحسب روز به شرح زیر تعیین می گردد:

 

دفعات گردش کالا /  360          =    دوره گردش کالا  

دوره گردش کالا را هم می توان مستقیماً با استفاده از فرمول زیر که نتیجه تلفیق دو فرمول فوق است به دست آورد:

  بهای تمام شده کالای فروش رفته  /  (360 * متوسط موجودی کالا   ) = دوره گردش کالا

      

هرگاه ارقام بهای تمام شده و یا فروش، هیچ یک در دست نباشد میتوان موجودی کالا را با سایر اقلام دارایی جاری و بدهی جاری مقایسه کرد و از چگونگی حجم و مقدار کالا اطلاعی هر چند تقریبی به دست آورد.

 


در بحث نسبت ها، با رعایت اختصار، کالا را مترادف موجودی جنسی بکار می بریم و به این تعبیر شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده می شود و ملزومات تولید را هم در بر می گیرد. بهترین راهی که می توان به وضع کالا پی برد تعیین (دفعات) گردش کالا است. دفعات گردش کالا به ترتیب زیر می آید:

1- در ابتدا متوسط موجودی کالا را در سال تعیین می کنیم:   

                              2  /     (  موجودی پایان سال + موجودی اول سال) = متوسط کالا 

           2- سپس دفعات گردش کالا به قرار زیر محاسبه می شود: 

متوسط موجودی کالا /  (بهای تمام شده کالای فروش رفته )= دفعات گردش کالا

3-آنگاه دوره گردش کالا برحسب روز به شرح زیر تعیین می گردد:

 

دفعات گردش کالا /  360          =    دوره گردش کالا  

دوره گردش کالا را هم می توان مستقیماً با استفاده از فرمول زیر که نتیجه تلفیق دو فرمول فوق است به دست آورد:

  بهای تمام شده کالای فروش رفته  /  (360 * متوسط موجودی کالا   ) = دوره گردش کالا

      

هرگاه ارقام بهای تمام شده و یا فروش، هیچ یک در دست نباشد میتوان موجودی کالا را با سایر اقلام دارایی جاری و بدهی جاری مقایسه کرد و از چگونگی حجم و مقدار کالا اطلاعی هر چند تقریبی به دست آورد.

                   

اطلاعات تماس

09032672090 ، 09022672090 ، 09022682090

تمامی شماره ها دارای واتس آپ و تلگرام میباشند

جهـت کسب اطلاعـات حامی حسابدار حرفه ای از طریق بارکد زیر اقدام نمایید

شبکه های اجتماعی:

فیس بوک اینستاگرام info@negareshhi.com

دی ان ان